Homepage


Speciaal voor jou biedt begeleiding aan kinderen en hun ouders, jongeren en volwassenen met een beperking in de gemeentes: Wageningen, Renkum, Arnhem, Westervoort, Overbetuwe, Lingewaard, Duiven, Ede en de regio Foodvalley.

Speciaal, omdat jij speciaal bent!
Speciaal, omdat de begeleiding voor jou op maat is!

De begeleiding wordt meestal bij jou thuis geboden, maar kan ook op een andere plek plaatsvinden. Het is verder mogelijk dat de begeleider mee gaat naar afspraken bij instanties. De begeleiding wordt met jou samen afgestemd en op maat gemaakt.

Toewerken naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid, eigen regie en het op actieve wijze betrekken van het netwerk zijn belangrijke pijlers in de begeleiding.

Speciaal voor jou heeft ruime ervaring in het begeleiden van mensen met:

   • Een verstandelijke beperking
   • NAH, niet aangeboren hersenletsel
   • Autisme
   • ADHD
   •   Een combinatie van bovengenoemde beperkingen