Samenwerking

Samenwerking

De begeleiding van Speciaal voor jou staat open om actief samen te werken met andere zorgaanbieders, organisaties uit het voorliggende veld en de lokale toegang. Zij hecht er waarde aan om de hulpverlening aan een cliënt onderling op elkaar af te stemmen, zodat er effectief en efficiënt gewerkt kan worden.

De begeleiding zal samen met de cliënt actief diens netwerk gebruiken om mee samen te werken en te zoeken naar mogelijkheden om aan doelen te werken.