Uitsluitselgronden

Uitsluitselgronden

Speciaal voor jou hecht er waarde aan om elkaar met respect te behandelen. Indien er sprake is van (dreigende) fysieke agressie, betekent dit dat er geen ondersteuning (meer) kan plaatsvinden. Er volgt dan een verwijzing terug naar de verwijzende instantie. Samen met de verwijzende instantie kan gekeken worden naar welke ondersteuning passender is.