Over Speciaal voor jou

Marisca van der Hoeven

Marisca van der Hoeven (1976) is de bezieling achter Speciaal voor jou. Zij heeft na haar opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening jarenlang gewerkt bij MEE, een organisatie voor mensen met een beperking. Zij is thuis geraakt in het begeleiden, ondersteunen en adviseren van volwassenen en kinderen met diverse problematieken en achtergronden.
Marisca woont samen met haar man en vier kinderen in Wageningen.
In 2017 deed zich de mogelijkheid voor om Speciaal voor jou op te zetten.

“Het is fijn om met mijn eigen identiteit en uitgangspunten mensen te ondersteunen. Zo kan ik op mijn eigen wijze naar de vragen achter de vragen kijken. Door op alle levensterreinen in te zoomen, komen we samen tot een goede hulpvraagverduidelijking en een zo passend mogelijke begeleiding met als doel het optimaliseren van de zelfredzaamheid en  het sociale welbevinden van mensen met een beperking.”

Marisca is een serieuze gesprekspartner en kan goed schakelen op diverse niveaus. Zij heeft de volgende uitgangspunten:

   • Respectvolle omgang
   • Empathisch vermogen
   • Uitgaan van mogelijkheden
   • Buiten kaders en breed denken
   • Betrekken van netwerk
   • Leren van elkaar (ik leer van jou, jij leert van mij principe)
   • Gestructureerd werken
   • Humor, relativeren
   •    In beweging komen, doen