Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Gelukkig zijn cliënten tevreden over de begeleiding en samenwerking met Speciaal voor jou. Speciaal voor jou vindt het belangrijk dat klachten zoveel mogelijk voorkomen dienen te worden. Zij staat open voor verbeteringen en suggesties en hecht er waarde aan dat cliënten hun mening kunnen en durven geven. Toch kan een cliënt / ouder of vertegenwoordiger van mening zijn dat hij of zij onzorgvuldig behandeld is, of dat bepaalde zaken beter hadden gekund. Wat kun je dan doen:

  • Probeer eerst samen met de begeleider van Speciaal voor jou de klacht of het probleem op te lossen.
  • In het geval dat Speciaal voor jou en cliënt / ouder of vertegenwoordiger niet tot een oplossing van de klacht komen binnen de gestelde termijn, kan de klacht bij een externe klachtencommissie worden gelegd. Een zogenoemde ‘klachtenfunctionaris’ neemt dan contact met u op. Speciaal voor jou heeft zich hiertoe aangesloten bij klachtenportaal zorg.
  • Speciaal voor jou heeft over de jaren 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022 geen klachten ontvangen.